dom bannerschrift

Tim1016 043 16082010 800

Logo.jpeg

Tfz-Übersicht Baureihe 150
Tfz-Nr. Herst./Fab-Nr./Bj Abnahme Bemerkungen
150 001 Krupp 3471/1956 04.04.1957 Ex-E 50 001, z: 13.10.1999, + 30.10.1999, ++ 05/2000, Fa. Bender, Opladen
150 002 Krupp 3472/1956 31.05.1957 Ex-E 50 002, z: 21.06.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa.  Menteroda, Nordhausen
150 003 Krupp 3473/1957 21.06.1957 Ex-E 50 003, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 004 Krupp 3474/1957 16.04.1957 Ex-E 50 004, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 005 Krupp 3475/1957 21.06.1957 Ex-E 50 005, z: 26.06.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 006 Krupp 3476/1957 15.06.1957 Ex-E 50 006, z: 24.07.2001, ++ 20.08.2001, ++ 09/2001, Fa. Bender, Opladen
150 007 Krupp 3477/1957 26.07.1957 Ex-E 50 007, z: 20.05.1993, ++ 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 008 Krupp 3478/1957 04.07.1957 Ex-E 50 008, z: 20.05.1993. + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 009 Krupp 3479/1957 26.07.1957 Ex-E 50 009, z: 26.05.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 010 Krupp 3480/1957 18.07.1957 Ex-E 50 010, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 011 Krupp 3481/1957 12.07.1957 Ex-E 50 011, z: 09.09.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 012 Krupp 3482/1957 23.07.1957 Ex-E 50 012, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 013 Krupp 3483/1957 29.07.1957 Ex-E 50 013, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 014 Krupp 3484/1957 08.08.1957 Ex-E 50 014, z: 08.05.1999, + 10.06.1999, ++ 09/1999 Nürnberg
150 015 Krupp 3485/1957 14.08.1957 Ex-E 50 015, z: 02.09.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 016 Krupp 3491/1957 26.08.1957 Ex-E 50 016, z: 26.08.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 017 Krupp 3492/1957 24.08.1957 Ex-E 50 017, z: 14.06.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 018 Krupp 3493/1957 08.09.1957 Ex-E 50 018, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 019 Krupp 3494/1957 02.09.1957 Ex-E 50 019, z: 17.01.2000, + 20.02.2000, ++ unbekannt
150 020 Krupp 3495/1957 24.09.1957 Ex-E 50 020, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 021 Krupp 3496/1957 27.09.1957 Ex-E 50 021, z: 07.11.2002, + 19.12.2002, ++ 2003, Bender, Opladen
150 022 Krupp 3497/1957 02.10.1957 Ex-E 50 022, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 023 Krupp 3498/1957 31.10.1957 Ex-E 50 023, z: 17.12.1998, + 20.02.1999, ++ 07/1999, Fa. Bender, Opladen
150 024 Krupp 3499/1957 15.11.1957 Ex-E 50 024, z: 10.01.1999, + 30.01.1999, ++ 07/1999, Fa. Bender, Opladen
150 025 Krupp 3500/1957 10.12.1957 Ex-E 50 025, z: 30.12.2003, + 31.12.2003, ++ 03/04, Fa. Steil, Trier
150 026 Krupp 3501/1957 19.12.1957 Ex-E 50 026, z: 08.04.2003, + 10.02.2003, ++ 08.04.2003, Fa. Bender, Opladen
150 027 Krupp 3502/1957 21.01.1958 Ex-E 50 027, z: 03.12.1998, + 30.01.1999, ++ 07/1999, Fa. Bender, Opladen
150 028 Krupp 3503/1957 23.02.1958 Ex-E 50 028, z: 19.12.1998, + 20.02.1999, ++ 09/1999, Fa. Bender, Opladen
150 029 Krupp 3504/1957 07.03.1958 Ex-E 50 029, z: 14.05.1998, + 30.09.1998, ++ 02/1999, Fa. Bender, Opladen
150 030 Krupp 3505/1957 07.06.1958 Ex-E 50 030, z: 12.06.2003, + 30.06.2003, ++ 07/2003, Fa. Steil, Trier
150 031 KM 18257/1957 22.10.1957 Ex-E 50 031, z: 07.01.2003, + 31.12.2002, ++ 01/03, Fa. Bender, Opladen
150 032 KM 18258/1957 18.11.1957 Ex-E 50 032, z: 21.12.1998, + 10.06.1999, 10/1999, Fa. Bender, Opladen
150 033 KM 18256/1957 31.10.1957 Ex-E 50 033, z: 16.01.2003, + 20.01.2003, 03/2003, Fa. Bender, Opladen
150 034 KM 18259/1958 08.02.1958 Ex-E 50 034, + 30.06.1999, ++ 10/1999, Fa. Bender, Opladen
150 035 KM 18260/1958 26.11.1957 Ex-E 50 035, z: 29.03.2000, +30.03.2000, ++  2000, Fa. Bender, Opladen
150 036 KM 18261/1958 18.12.1957 Ex-E 50 036, z: 01.09.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 037 KM 18262/1958 21.12.1957 Ex-E 50 037, z: 29.03.2000, + 30.03.2000, ++ 2000, Fa. Bender, Opladen
150 038 KM 18263/1958 16.01.1958 Ex-E 50 038, z: 09.04.1999, + 30.10.1999, ++ 11/1999 Fa. Bender, Opladen
150 039 KM 18264/1958 26.02.1958 Ex-E 50 039, z: 08.10.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 040 KM 18265/1958 20.03.1958 Ex-E 50 040, + 20.12.2001, ++ 12/2001, Fa. Bender, Opladen
150 041 KM 18266/1958 24.06.1958 Ex-E 50 041, z: 15.12.1993, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 042 Krupp 4050/1960 14.07.1960 Ex-E 50 042, z: 06.02.1999, + 30.06.1999, ++ 09/1999, Fa. Bender, Opladen
150 043 Krupp 4051/1960 26.07.1960 Ex-E 50 043, z: 05.01.2004, + 31.12.2003, ++ 2004
150 044 Krupp 4052/1960 01.08.1960 Ex-E 50 044, z: 10.05.1999, + 10.06.1999, ++ 11/1999, Fa. Bender, Opladen
150 045 Krupp 4053/1960 09.08.1960 Ex-E 50 045, z: 11.01.1999, + 10.08.1999, ++ 10/1999, Fa. Bender, Opladen
150 046 Krupp 4054/1960 19.08.1960 Ex-E 50 046, z: 29.03.2000, + 30.03.2000, ++ 04/2000, Fa. Bender, Opladen
150 047 Krupp 4055/1960 24.10.1960 Ex-E 50 047, z: 13.11.1999, + 30.12.1999, ++ 12/1999, Fa. Bender, Opladen
150 048 Krupp 4056/1960 21.09.1960 Ex-E 50 048, z: 03.06.1991, + 28.06.1991, ++ 06/1991 in Partenstein
150 049 Krupp 4236/1961 13.10.1961 Ex-E 50 049, z: 21.01.1999, + 21.01.1999, ++ 20.02.1999, ++ 07/1999 Fa. Bender, Opladen
150 050 Krupp 4237/1961 24.10.1961 Ex-E 50 050, + 12.02.2001, ++ 2001, Fa. Bender, Opladen
150 051 Krupp 4238/1961 17.10.1961 Ex-E 50 051, z: 15.02.2002, + 29.04.2002, ++ 04/2002, Fa. Bender, Opladen
150 052 Krupp 4239/1961 27.10.1961 Ex-E 50 052, z: 12.06.2003, + 16.06.2002, ++ 07/2003, Fa. Steil, Trier
150 053 Krupp 4240/1961 31.10.1961 Ex-E 50 053, z: 29.03.2000, + 30.03.2000, ++ 04/2000, Fa. Bender, Opladen
150 054 Krupp 4241/1961 10.11.1961 Ex-E 50 054, + 25.11.2002, ++ 12/2002, Fa. Bender, Opladen
150 055 Krupp 4242/1961 17.11.1961 Ex-E 50 055, + 13.03.2001, ++ unbekannt
150 056 Krupp 4243/1961 27.11.1961 Ex-E 50 056, z: 12.08.2002, + 12.08.2002, ++ 08/2002 Fa. Bender, Opladen
150 057 Krupp 4244/1961 01.12.1967 Ex-E 50 057, z: 26.07.2003, + 28.07.2003, ++ 2003, Fa. Steil, Trier
150 058 Krupp 4245/1961 13.12.1961 Ex-E 50 058, z: 06.04.2001, + 20.07.2001, ++ unbekannt
150 059 Krupp 4246/1961 28.12.1961 Ex-E 50 059, z: 13.12.1999, + 30.12.1999, ++ 2000 Fa. Bender, Opladen
150 060 Krupp 4247/1961 05.01.1962 Ex-E 50 060, z: 23.12.2003, + 24.12.2003, ++ 03/2004 Fa. Bender, Opladen
150 061 Krupp 4402/1962 11.10.1962 Ex-E 50 061, z: 27.01.2003, + 27.01.2003, ++ 03/2003 Fa. Bender, Opladen
150 062 Krupp 4403/1962 25.10.1962 Ex-E 50 062, z: 29.03.2000, + 30.03.2000, ++ 03/2000, Fa. Bender, Opladen
150 063 Krupp 4404/1962 22.10.1962 Ex-E 50 063, z: 14.05.1998, + 30.09.1998, ++ 07/2009, Fa. Bender, Opladen
150 064 Krupp 4405/1962 03.11.1962 Ex-E 50 064, z: 06.12.2001, + 08.12.2001, ++ 12/2001, Fa. Bender, Opladen
150 065 Krupp 4406/1962 30.11.1962 Ex-E 50 065, z: 03.11.2003, + 03.11.2003, ++ 2003, Fa. Steil, Trier
150 066 Krupp 4407/1962 14.11.1962 Ex-E 50 066, z: 17.02.2000, + 30.03.2000,  ++ unbekannt
150 067 Krupp 4408/1962 22.12.1962 Ex-E 50 067, z: 15.12.2003, + 15.12.2003, ++ 04/2004 Fa. Bender, Opladen
150 068 Krupp 4409/1962 03.12.1962 Ex-E 50 068, z: 09.03.2001, + 16.03.2001, ++ unbekannt
150 069 Krupp 4410/1962 12.12.1962 Ex-E 50 069, z: 26.06.1986, + 05.03.1987, ++ 1987 München
150 070 Krupp 4411/1962 20.12.1962 Ex-E 50 070, z.: 19.01.2002, + 20.01.2002, ++ unbekannt
150 071 Krupp 4412/1962 04.01.1963 Ex-E 50 071, z: 10.02.2003, + 10.02.2003, ++ 04/03 Fa. Bender, Opladen
150 072 Krupp 4413/1962 26.10.1962 Ex-E 50 072, + 04.07.2001, ++ 07/2001, Fa. Bender, Opladen
150 073 Krupp 4414/1962 30.11.1962 Ex-E 50 073, + 18.05.1999, + 30.09.1999, ++ 09/1999 Fa. Bender, Opladen
150 074 Krupp 4415/1962 21.12.1962 Ex-E 50 074, z: 11.10.1993, + 28.12.1993, ++ unbekannt
150 075 Krupp 4416/1963 11.01.1963 Ex-E 50 075, + 09.07.2001, ++ 08/2001 Fa. Bender, Opladen
150 076 Krupp 4417/1963 25.01.1963 Ex-E 50 076, + 30.03.1999, ++ 05/1999, Fa. Bender, Opladen
150 077 Krupp 4418/1963 24.01.1963 Ex-E 50 077, z: 22.07.2001, + 23.07.2001, ++ unbekannt
150 078 Krupp 4419/1963 30.01.1963 Ex-E 50 078, + 20.12.2001 (nach Schaltwerkexplosion), ++ unbekannt
150 079 Krupp 4420/1963 14.02.1963 Ex-E 50 079, + 31.12.2003, ++ 04/2004 Fa. Bender, Opladen
150 080 Krupp 4421/1963 19.02.1963 Ex-E 50 080, z: 25.02.1998, + 30.03.1998 (nach Unfall bei Hannover), ++ unbekannt
150 081 Krupp 4422/1963 21.02.1963 Ex-E 50 081, z: 22.10.2000, + 20.11.2000, ++ 11/2000 Fa Bender, Opladen
150 082 Krupp 4423/1963 28.02.1963 Ex-E 50 082, z: 14.05.1998, + 30.09.1998, ++ 05/1999 Fa. Bender, Opladen
150 083 Krupp 4424/1963 19.03.1963 Ex-E 50 083, + 06.04.2001, ++ unbekannt
150 084 Krupp 4425/1963 07.03.1963 Ex-E 50 084, z: 10.07.2000, + 10.08.2000, ++ unbekannt
150 085 Krupp 4426/1963 15.03.1963 Ex-E 50 085, z: 13.11.2000, + 20.11.2000, ++ 11/2000 Fa. Bender, Opladen
150 086 Krupp 4427/1963 22.03.1963 Ex-E 50 086, z: 05.01.2004, + 31.12.2003, ++ 04/2004 Fa. Bender, Opladen
150 087 Krupp 4428/1963 29.03.1963 Ex-E 50 087, z: 30.03.2000, + 20.06.2000, ++ 05/2000 Fa. Bender, Opladen
150 088 Krupp 4429/1963 05.04.1963 Ex-E 50 088, z: 01.09.1999, + 20.04.2000, ++ 08/2000 Fa. Bender, Opladen
150 089 Krupp 4430/1963 17.04.1963 Ex-E 50 089, z: 10.02.2003, + 10.02.2003, ++ 04/2003, Fa. Bender, Opladen
150 090 Krupp 4431/1963 25.04.1963 Ex-E 50 090, z: 27.01.2003, + 27.01.2003, ++ 03/2003 Fa. Bender, Opladen
150 091 Krupp 4432/1963 26.04.1963 Ex-E 50 091, z: 02.11.2001, + 03.11.2001, DBM, ASt Koblenz-Lützel
150 092 Krupp 4433/1963 08.05.1963 Ex-E 50 092, z: 14.02.2003, + 10.02.2003, ++ 04/2003, Fa. Bender, Opladen
150 093 Krupp 4439/1963 23.10.1963 Ex-E 50 093, z: 16.04.2002,+ 28.01.2002, ++ 22.02.2002, Bender, Opladen
150 094 Krupp 4440/1963 31.10.1963 Ex-E 50 094, + 30.06.1999, ++ 09/1999 Fa Bender, Opladen
150 095 Krupp 4441/1963 08.11.1963 Ex-E 50 095, + 27.02.2003, ++ 03/2003 Fa. Bender, Opladen
150 096 Krupp 4442/1963 14.11.1963 Ex-E 50 096, z: 27.12.1993, + 28.12.1993, ++ unbekannt
150 097 Krupp 4443/1963 20.11.1963 Ex-E 50 097, z: 15.08.2003, + 15.08.2003, ++ 2003 Fa. Steil, Trier
150 098 Krupp 4444/1963 25.11.1963 Ex-E 50 098, z: 17.12.2002, + 16.12.2002, ++ 01/2003 Fa. Bender, Opladen
150 099 Krupp 4445/1963 26.11.1963 Ex-E 50 099, z: 27.01.2003, + 30.06.2003, ++ 2003 Fa. Steil, Trier
150 100 Krupp 4446/1963 04.12.1963 Ex-E 50 100, z: 16.01.2003, + 19.12.2002, ++ 03/2003 Fa. Bender, Opladen
150 101 Krupp 4447/1963 11.12.1963 Ex-E 50 101, z: 12.12.2002, + 19.12.2002, ++ 02/2003 Fa. Bender, Opladen
150 102 Krupp 4448/1963 18.12.1963 Ex-E 50 102, z: 07.02.2003, + 07.02.2003, ++ 04/2003, Fa. Bender, Opladen
150 103 Krupp 4449/1963 23.12.1963 Ex-E 50 103, z: 10.02.2003, + 10.02.2003, ++ 04/2003, Fa. Bender, Opladen
150 104 Krupp 4450/1963 14.01.1964 Ex-E 50 104, z: 02.10.2002, + 01.10.2002, ++ 10/2002, Fa. Bender, Opladen
150 105 Krupp 4451/1963 13.01.1964 Ex-E 50 105, z: 01.02.1999, + 20.02.1999, ++ 10/1999, Fa. Bender, Opladen
150 106 Krupp 4452/1963 23.01.1964 Ex-E 50 106, z: 05.12.1999. + 30.12.1999, ++ 04/2000. Fa. Bender, Opladen
150 107 Krupp 4453/1963 21.02.1965 Ex-E 50 107, z: 10.07.2002, + 09.07.2002, ++ 08/2002, Fa. Steil, Trier
150 108 Krupp 4700/1965 30.04.1965 Ex-E 50 108, z: 10.12.2002, + 19.12.2002, ++ 02/2002, Fa. Steil, Trier
150 109 Krupp 4701/1965 30.04.1965 Ex-E 50 109, z: 20.12.2002, + 16.12.2002, ++ 01/2003, Fa. Steil, Trier
150 110 Krupp 4702/1965 30.04.1965 Ex-E 50 110, + 17.07.2001, ++ 08/2001, Fa. Bender, Opladen
150 111 Krupp 4703/1965 04.05.1965 Ex-E 50 111, z: 16.12.2002, + 16.12.2002, ++ 01/2003 Fa. Bender, Opladen
150 112 Krupp 4704/1965 11.05.1965 Ex-E 50 112, + 11.12.2002, ++ 11/2002 Fa. Bender, Opladen
150 113 Krupp 4705/1965 26.05.1965 Ex-E 50 113, + 21.05.2002, ++ 05/2002 Fa. Bender, Opladen
150 114 Krupp 4706/1965 14.10.1965 Ex-E 50 114, + 28.06.2002, ++ 07/2002 Fa. Bender, Opladen
150 115 Krupp 4707/1965 26.05.1965 Ex-E 50 115, z: 31.01.2003, + 27.02.2003, ++ 03/2003 Fa. Bender, Opladen
150 116 Krupp 4708/1965 09.06.1965 Ex-E 50 116, z: 30.10.2002, + 19.12.2002, ++ 01/2003 Fa. Bender, Opladen
150 117 Krupp 4709/1965 15.06.1965 Ex-E 50 117, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 118 Krupp 4710/1965 24.06.1965 Ex-E 50 118, + 28.12.1993, ++ 1994 Fa. Menteroda, Nordhausen
150 119 Krupp 4711/1965 26.06.1965 Ex-E 50 119, z: 15.09.2001, + 16.09.2001, ++ 09/2001 Fa. Bender, Opladen
150 120 Krupp 4712/1965 13.07.1965 Ex-E 50 120, z: 17.07.2000, + 04.05.2001, ++ unbekannt
150 121 Krupp 4713/1965 09.07.1965 Ex-E 50 121, + 20.07.2001, ++ 08/2001 Fa. Bender, Opladen
150 122 Krupp 4714/1965 19.07.1965 Ex-E 50 122, z: 30.06.2000, + 10.08.2000, ++ 02/2001 Fa. IMM, Rockensußra
150 123 Krupp 4715/1965 26.07.1965 Ex-E 50 123, z: 11.03.1999, + 30.03.1999, ++ 10/1999 Fa. Bender, Opladen
150 124 Krupp 4716/1965 04.08.1965 Ex-E 50 124, z: 25.07.2003, + 25.07.2003, ++ 2003, Fa. Steil, Trier
150 125 Krupp 4717/1965 21.09.1965 Ex-E 50 125, z: 05.01.2004, + + 24.12.2003, ++ 04/2004 Fa. Bender, Opladen
150 126 Krupp 4718/1965 27.09.1965 Ex-E 50 126, z: 10.02.2003, + 10.02.2003, ++ 05/2003, Fa. Steil, Trier
150 127 Krupp 4719/1965 11.10.1965 Ex-E 50 127, z: 11.12.2002, + 19.12.2002, ++ 01/2003 Fa Bender, Opladen
150 128 Krupp 4720/1967 05.06.1967 Ex-E 50 128, + 06.05.2001, ++ 05/2001 Fa. Bender, Opladen
150 129 Krupp 4721/1967 14.06.1967 Ex-E 50 129, + 04.05.2001, ++ unbekannt
150 130 Krupp 4722/1967 20.06.1967 Ex-E 50 130, z: 19.05.1999, + 20.02.2000, ++ 02/2000 Fa. Bender, Opladen
150 131 Krupp 4723/1967 28.06.1967 Ex-E 50 131, z: 17.12.1999, + 30.12.1999, ++ 02/2000 Fa. Bender, Opladen
150 132 Krupp 4724/1967 07.07.1967 Ex-E 50 132, + 30.03.1999, ++ 05/1999 Fa. Bender, Opladen
150 133 Krupp 4725/1967 18.07.1967 Ex-E 50 133, z: 30.01.2000, + 20.02.2000, ++ unbekannt
150 134 Krupp 4726/1967 26.07.1967 Ex-E 50 134, z: 06.11.1999, + 30.12.1999, ++ 04/2000 Fa. Bender, Opladen
150 135 Krupp 4727/1967 03.08.1967 Ex-E 50 135, z: 31.01.2000, + 20.02.2000, ++ 04/2000 Fa. Bender, Opladen
150 136 Krupp 4728/1967 16.09.1967 Ex-E 50 136, z: 27.01.1999, + 30.04.1999, ++ 11/1999 Fa. Bender, Opladen
150 137 Krupp 4729/1967 04.10.1967 Ex-E 50 137, z: 08.03.2001, + 20.07.2001, ++ 2001, Fa Bender, Opladen
150 138 Krupp 4730/1967 13.10.1967 Ex-E 50 138, z: 10.06.2000, + 20.06.2000, ++ 06/2000, Fa. Bender, Opladen
150 139 Krupp 4731/1967 27.10.1967 Ex-E 50 139, z: 28.10.2003, +28.10.2003, ++ 11/2003 Fa. Steil, Trier
150 140 Krupp 4926/1969 14.01.1969 z: 02.08.2002, + 02.08.2002, ++ 08/2002 Fa. Bender, Opladen
150 141 Krupp 4927/1969 20.02.1969 z: 19.02.2001, + 20.02.2001, ++ 03/2001 Fa. Bender, Opladen
150 142 Krupp 4928/1969 24.02.1969 z: 17.04.2003, + 17.04.2003, ++ 11/2003 Fa. Bender, Opladen
150 143 Krupp 4929/1969 10.03.1969 z: 08.05.1998, + 30.09.1998, ++ 03/1999 Fa. Bender, Opladen
150 144 Krupp 4930/1969 20.03.1969 z: 10.08.2000, + 20.08.2000, ++ 11/2000 Fa. Bender, Opladen
150 145 Krupp 4931/1969 14.04.1969 z: 29.09.2000, + 20.11.2000, ++ 11/2000 Fa. Bender, Opladen
150 146 Krupp 4932/1969 21.04.1969 + 29.04.2001, ++ 2001 Fa. Bender, Opladen
150 147 Krupp 4933/1969 13.05.1969 z: 09.07.2000, + 10.08.2000, ++ 08/2000 Fa. Bender, Opladen
150 148 Krupp 4934/1969 23.07.1969 z: 16.06.2000, + 20.06.2000, ++ 06/2000 Fa. Bender, Opladen
150 149 Krupp 4935/1969 02.06.1969 z: 22.10.2000, + 20.11.2000, ++ 11/2000 Fa. Bender, Opladen
150 150 Krupp 4936/1969 25.06.1969 z: 26.03.2001, + 28.03.2001, ++ 03/2001 Fa. Bender, Opladen
150 151 Krupp 4937/1969 08.07.1969 z: 18.01.2000, + 20.02.2000, ++ unbekannt
150 152 Krupp 4942/1969 22.07.1969 z: 10.06.2000, + 20.06.2000, ++ 09/2000 Fa. Bender, Opladen
150 153 Krupp 4943/1969 22.07.1969 z: 07.02.2003, + 07.02.2003, ++ 05/2003 Fa. Steil, Ehrang
150 154 Krupp 4944/1969 24.09.1969 z: 01.09.2001, + 02.09.2001, ++ 09/2001 Fa. Bender, Opladen
150 155 Krupp 4945/1969 14.10.1969 z: 29.10.2000, + 20.11.2000, ++ 10/2000 Fa. Bender, Opladen
150 156 Krupp 5113/1971 27.01.1972 z: 10.02.2003, + 10.02.2003, ++ 05/2003 Fa Steil, Trier
150 157 Krupp 5114/1971 03.12.1971 z: 08.10.2003, + 08.10.2003, ++ 03-04/2004 Fa Steil, Trier
150 158 Krupp 5115/1971 13.12.1971 z: 05.11.2003, + 05.11.2003, ++ 03-04/2004 Fa Steil, Trier
150 159 Krupp 5116/1971 15.12.1971 z: 29.07.2003, + 29.07.2003, ++ 03-04/2004 Fa Steil, Trier
150 160 Krupp 5117/1971 23.12.1971 z: 11.12.2003, + 15.12.2003, ++ 02/2004 Fa. Steil, Trier
150 161 Krupp 5118/1971 30.12.1971 z: 23.06.2003, + 29.07.2003, ++ 30.06.2003 Fa. Bender, Opladen
150 162 Krupp 5119/1971 17.01.1972 z: 30.08.2002, + 15.10.2002, ++ 02/2004 Fa. Steil, Trier
150 163 Krupp 5120/1971 04.02.1972 z: 02.10.2002, + 01.10.2002, ++ 10/2002, , Fa. Bender, Opladen
150 164 Krupp 5121/1971 08.05.1972 z: 31.01.2003, + 31.01.2003, ++ 03/2003 Fa. Bender, Opladen
150 165 Krupp 5233/1973 14.08.1972 z: 10.02.2003, +10.02.2003, ++ 05/2003 Fa. Steil, Trier
150 166 Krupp 5234/1973 25.08.1972 z: 23.12.2003, + 31.12.2003, ++ 04/2004 Fa. Bender, Opladen
150 167 Krupp 5235/1973 14.09.1972 z: 14.05.1998, + 30.09.1998, ++ 03/1999 Fa. Bender, Opladen
150 168 Krupp 5236/1973 20.09.1972 z: 05.01.2004, + 15.12.2003, ++ 2004 Fa. Steil, Trier
150 169 Krupp 5237/1973 05.10.1972 z: 05.01.2004, + 31.12.2003, ++ 04/2004 Fa. Steil, Trier
150 170 Krupp 5238/1973 25.10.1972 z: 19.06.1999, + 30.09.1999, ++ 11/1999 Fa. Bender, Opladen
150 171 Krupp 5239/1973 10.11.1972 z: 15.06.1999, + 10.08.1999, ++ 10/1999 Fa. Bender, Opladen
150 172 Krupp 5240/1973 14.12.1972 z: 05.06.1999, + 10.08.1999, ++ 10/1999 Fa. Bender, Opladen
150 173 Krupp 5241/1973 01.12.1972 z: 10.02.2003, + 10.02.2003, ++ 05/2003 Fa. Steil, Trier
150 174 Krupp 5242/1973 19.12.1972 z: 29.12.2003, + 22.12.2003, ++ 03/2004 Fa. Bender, Opladen
150 175 Krupp 5243/1973 04.01.1973 z: 23.08.1999, + 30.09.1999, ++ 02/2000 Fa. Bender, Opladen
150 176 Krupp 5244/1973 23.01.1973 z: 05.06.1999, + 10.08.1999, ++ 08/1999 Fa. Bender, Opladen
150 177 Krupp 5245/1973 16.02.1973 z: 30.09.2002, + 19.12.2002, ++ 01/2003 Fa. Bender, Opladen
150 178 Krupp 5246/1973 16.03.1973 z: 20.12.1999, + 30.12.1999, ++ 02/2000 Fa. Bender, Opladen
150 179 Krupp 5247/1973 19.04.1973 z: 13.12.1999, + 30.12.1999, ++ 06/2000 Fa. Bender, Opladen
150 180 Krupp 5248/1973 16.05.1973 z: 16.05.1973, + 30.12.1999, ++ 05/2000 Fa. Bender, Opladen
150 181 Krupp 5249/1973 12.07.1973 z: 26.03.2000, + 20.04.2000, ++ 06/2000 Fa. Bender, Opladen
150 182 KM 19616/1972 10.10.1972 z: 27.02.2003, + 25.02.2003, ++ 05/2003 Fa. Steil, Trier
150 183 KM 19617/1972 10.10.1972 z: 15.05.2000, + 20.06.2000, ++ 05/2000 Fa. Bender, Opladen
150 184 KM 19618/1972 23.10.1972 z: 05.06.1999, + 10.08.1999, ++ 06/2000 Fa. Bender, Opladen
150 185 KM 19619/1972 13.11.1972 z: 09.09.2003, + 10.09.2003, ++ unbekannt
150 186 KM 19620/1972 15.11.1972 z: 02.07.2003, letzte Frist: E 3.0 KOPLX 12.11.1998, DBM KKOL
150 187 KM 19621/1972 01.12.1972 z: 01.07.1999, + 30.09.1999, ++ 01/2000 Fa. Bender, Opladen
150 188 KM 19622/1972 20.12.1972 z: 23.08.1999, + 30.09.1999, ++ 04/2000 Fa. Bender, Opladen
150 189 KM 19623/1972 28.12.1972 z: 10.06.1999, + 30.09.1999, ++ 06/2000 Fa. Bender, Opladen
150 190 KM 19624/1973 12.01.1973 z: 19.09.1999, + 30.10.1999, ++ 10/2000 Fa. Bender, Opladen
150 191 KM 19625/1972 02.02.1973 z: 20.08.2000, + 20.11.2000, ++ 10/2000 Fa. Bender, Opladen
150 192 KM 19626/1972 14.02.1973 z: 26.10.2000, + 20.11.2000, ++ 11/2000 Fa. Bender, Opladen
150 193 KM 19627/1972 02.03.1973 z: 24.10.1999, + 30.10.1999, ++  10/2000 Fa. Bender, Opladen
150 194 KM 19628/1972 16.03.1973 z: 21.10.2000, + 20.11.2000, ++ 11/2000 Fa. Bender, Opladen
..     Stand: 04.04.2016


Es gibt nur noch zwei erhaltene Maschinen der Baureihe 150, hier  zu sehen 150 091 am 01.09.2012
150 091 20160404 1239580557

Translator

deenfritptrues
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com