dom bannerschrift

Tim1016 043 16082010 800

Logo.jpeg

 

Tfz-Nr

Fabriknummer

Bj

Abnahme

Besonderheiten

151 001-5

Krupp 5173

1972

05.02.1973

91 80 6151 001-5 D-Rpool, an BYB

151 002-3

Krupp 5174

1973

19.04.1973

91 80 6151 002-3 D-Rpool, z: 20.09.2012, WiD 21.12.2012   

151 003-1

Krupp 5175

1973

30.05.1973

z: 28.01.2013, abgestellt Rostock-Seehafen, an Hector Rail, 162 008, Damiel

151 004-9

Krupp 5176

1973

30.05.1973

+ 01.01.2013, an: RBH 268, LDX IS 700 24.01.2011, vr, abgestellt AW Chemnitz

151 005-6

Krupp 5177

1973

19.06.1973

91 80 6151 005-6 D-Rpool, z: 12.05.2010 , abgestellt in Mukran, FA, abgestellt in Osterfeld, Ersatzteilentnahme, wartet auf Zerlegung bei Fa. Bender, Opladen, ++ 01.10.2019, Fa. Bender, Opladen

151 006-4

Krupp 5178

1973

22.06.1973

91 80 6151 006-4 D-Rpool, ++ 12.12.2019, Fa. Bender, Opladen

151 007-2

Krupp 5179

1973

23.07.1973

z: 25.02.2010 , + 16.10.2013, an EGP, Unt 30.04.2014

151 008-0

Krupp 5180

1973

16.08.1973

91 80 6151 008-0 D-Rpool, ++ 02.10.2019, Fa. Bender, Opladen

151 009-8

Krupp 5181

1973

27.08.1973

z: 08.07.2009, ++ 03.01.2012, Fa. Bender, Opladen

151 010-6

Krupp 5182

1973

20.09.1973

z: 26.07.2010, + 03.08.2010, ++ 14.09.2010, Fa. Bender, Opladen 

151 011-4

Krupp 5183

1973

30.09.1973

91 80 6151 011-4 D-Rpool, z: 23.03.2010, abgestellt in Mukran, FA, ++ 16.01.2020, Fa. Bender, Opladen

151 012-2

Krupp 5184

1973

30.10.1973

91 80 6151 012-5 D-Rpool, WiD 02.09.2013z 24.07.14, WiD 04.09.2014  

151 013-0

Krupp 5255

1973

05.11.1973

z: 23.03.2010, + 06.01.2016, abgestellt in Mukran, FA, an Hector Rail 162.001, Mabuse, gr/or

151 014-8

Krupp 5256

1973

21.11.1973

+ 01.01.2013: an RBH 269, LDX IS 770 28.10.2011, vr, abgestellt AW Chemnitz

151 015-5

Krupp 5257

1973

21.11.1973

91 80 6151 015-5 D-Rpool, LDX 24.12.2010, V: NNR9 07.12.2018

151 016-3

Krupp 5258

1973

13.12.1973

91 80 6151 016-3 D-Rpool, IS 770 LDX 30.09.2010, an BYB

151 017-1

Krupp 5259

1973

02.01.1974

z: 22.08.2013, an HSL, br/or, LDX 08.01.2016, br

151 018-9

Krupp 5260

1973

17.01.1974

z: 25.03.2013, + 26.11.2015, an Lokomotion, Zebra blau, IS 540 NNX 17.11.2015

151 019-7

Krupp 5261

1973

28.01.1974

z:29.10.2009,, + 09.08.2010, ++ 17.09.2010, Fa. Bender, Opladen

151 020-5

Krupp 5262

1973

13.02.1974

91 80 6151 020-5 D-Rpool, z 24.07.14,   WiD 04.09.2014 

151 021-3

Krupp 5263

1974

06.03.1974

91 80 6151 021-3 D-Rpool, z 10.02.2014, abgestellt Halle Gbf, roter Kasten, wartet auf Zerlegung, Fa. Bender, Opladen

151 022-1

Krupp 5264

1974

18.03.1974

91 80 6151 022-1 D-Rpool,

151 023-9

Krupp 5265

1974

02.04.1974

91 80 6151 023-9 D-Rpool, WiD 02.09.2013, IS 770, LDX  09.09.2014, vr

151 024-7

Krupp 5265

1974

29.04.1974

+ 02.01.2013: an RBH 265, LDX 30.12.2005, .V AM9 25.09.13, Rev LDX 24.03.2014, bl/si, abgestellt AW Chemnitz

151 025-4

Krauss Maffei 19644

1973

20.12.1973

+ 01.02.2013: an RBH 270, LDX IS 770 30.09.2008, vr, V EOB 30.09.2015, an EGP

151 026-2

Krauss Maffei 19645

1973

17.01.1974

91 80 6151 026-2 D-Rpool, z 20.05.2016, WiD 16.07.2016

151 027-0

Krauss Maffei 19646

1973

14.01.1974

z: 07.12.2009 , abgestellt in Mukran, FA, an Hector Rail, 162 003, Metropolis, NNR9 24.11.2016

151 028-8

Krauss Maffei 19647

1973

30.01.1974

91 80 6151 028-8 D-Rpool, IS 770 LDX 24.05.2016, vr

151 029-6

Krauss Maffei 19648

1973

04.02.1974

91 80 6151 029-6 D-Rpool, z 24.07.14 , WiD 04.09.2014,

151 030-4

Krauss Maffei 19649

1973

20.02.1974

z: 19.06.2009, + 25.05.2011, ++04.10.2011, Fa. Bender, Opladen

151 031-2

Krauss Maffei 19650

1974

28.02.1974

91 80 6151 031-2 D-Rpool, z 17.03. – 01.04.2014,  WiD 01.04.2014

151 032-0

Krauss Maffei 19651

1974

14.03.1974

91 80 6151 032-0 D-Rpool, IS 770, LDX 06.11.2014, vr

151 033-8

Krauss Maffei 19652

1974

25.03.1974

z: 04.03.2013, + 24.04.2013, 27.05.2013: an SRI Rail Invest, 91 80 6151 033-8 D-EGP, Unt LDX 04.09.2013, Blau/Rot/Silber

151 034-6

Krauss Maffei 19653

1974

18.04.1974

91 80 6151 034-6 D-Rpool, IS 770 LDX 29.09.2015

151 035-3

Krauss Maffei 19654

1974

03.05.1974

91 80 6151 035-3 D-Rpool, Verl AM 9 23.06.2016, LDX IS 770 08.09.2016

151 036-1

Krauss Maffei 19655

1974

20.05.1974

91 80 6151 036-1 D-Rpool, WiD 02.09.2013, IS 770 LDX 30.07.2015

151 037-9

Krauss Maffei 19656

1974

27.05.1974

91 80 6151 037-9 D-Rpool, WiD 02.09.2013, IS 770 LDX 21.10.2015 

151 038-7

Krauss Maffei 19657

1974

11.06.1974

z: 17.08.2012WiD 13.09.2012, +  01.01.2013: RBH 261, LDX 20.03.2009 , vr, abgestellt in Mukran, an Bayernbahn

151 039-5

Krauss Maffei 19658

1974

07.07.1974

z: 09.11.2012, + 17.07.2013: an SRI Rail Invest, LDX 21.10.2013, bl/gr

151 040-3

Krauss Maffei 19659

1974

14.07.1974

91 80 6151 040-3 D-Rpool, IS 770, LDX  24.09.2014, vr

151 041-1

Krauss Maffei 19660

1974

25.07.1974

91 80 6151 041-1 D-Rpool, IS 770 LDX 28.05.2015 

151 042-9

Krauss Maffei 19661

1974

18.08.1974

z: 08.05.2012, abgestellt als Ersatzteilspender in NNR, ++ 14.04.2016 in NNR, Abfallwirtschaft Bonn

151 043-7

Krauss Maffei 19662

1974

27.08.1974

91 80 6151 043-7 D-Rpool, z: 26.09.2014  , IS 770 LDX, 09.10.2014,

151 044-5

Krauss Maffei 19663

1974

12.09.1974

z: 10.11.2009, + 09.08.2010, ++ 27.09.2010, Fa. Bender, Opladen

151 045-2

Krauss Maffei 19664

1974

24.09.1974

91 80 6151 045-2 D-Rpool, WiD 14.01.2013     

151 046-0

Krauss Maffei 19665

1974

15.10.1974

91 80 6151 046-0 D-Rpool, WiD 02.09.2013       

151 047-8

Krauss Maffei 19666

1974

05.11.1974

z: 07.05.2009, + 25.05.2011, ++23.09.2011, Fa. Bender, Opladen

151 048-6

Krauss Maffei 19667

1974

26.11.1974

91 80 6151 048-6 D-Rpool, LDX 22.08.2016

151 049-4

Krauss Maffei 19668

1974

12.12.1974

91 80 6151 049-4 D-Rpool, IS 770 LDX 01.03.2016

151 050-2

Krauss Maffei 19669

1974

19.12.1974

z: 28.08.2009, + 25.05.2011, ++ 09.09.2012, Fa. Bender, Opladen

151 051-0

Krauss Maffei 19670

1974

16.01.1975

an SRI, 91 80 6151 051-0 D-Rpool, z: 19.08.2009 , abgestellt in Mukran, FA, an SRI

151 052-8

Krauss Maffei 19671

1974

16.02.1975

91 80 6151 052-8 D-Rpool, z 25.04.2016, abgestellt Rostock-Seehafen

151 053-6

Krauss Maffei 19672

1974

02.03.1975

91 80 6151 053-6 D-Rpool, LDX IS 770 01.12.2016

151 054-4

Krauss Maffei 19673

1974

20.03.1975

z:06.05.1999 , + 30.10.1999

151 055-1

Henschel 31798

1974

21.05.1974

91 80 6151 055-1 D-Rpool,

151 056-9

Henschel 31799

1974

11.06.1974

z: 07.03.2013, an Lokomotion, Blau Weiß-Zebra, LDX 31.12.2014

151 057-7

Henschel 31800

1974

25.06.1974

z: 06.04.2010, , abgestellt in Mukran, FA, an Hector Rail, 162 004, Fitzcarraldo, gr/or, NNR) 18.12.2017

151 058-5

Henschel 31801

1974

04.07.1974

91 80 6151 058-5 D-Rpool, z: 24.08.2012WiD 05.11.2012, + 17.08.2013,  WiD 20.09.2013, LDX IS 770 12.08.2016

151 059-3

Henschel 31802

1974

15.07.1974

91 80 6151 059-3 D-Rpool, + 17.08.2013WiD 20.09.2013, IS 770 LDX 06.03.2014, vr, V WRS 22.01.2014, IS 770 LDX 06.03.2014

151 060-1

Henschel 31803

1974

31.07.1974

z: 29.05.2013,  + 11.01.2016, vr, an Lokomotion, LDX 11.01.2016

151 061-9

Henschel 31804

1974

08.08.1974

91 80 6151 061-9 D-Rpool, z: 14.01.2013, WiD 11.02.2013   

151 062-7

Henschel 31805

1974

19.08.1974

91 80 6151 062-7 D-Rpool, WiD 02.09.2013     

151 063-5

Henschel 31806

1974

29.08.1974

abgestellt in NNR, an Hector Rail, 162 010, Bieberkopf, NNR9 03.12.2018 or/gr

151 064-3

Henschel 31807

1974

12.09.1974

91 80 6151 064-3 D-Rpool,

151 065-0

Henschel 31808

1974

13.10.1974

91 80 6151 065-0 D-Rpool, z, abgestellt in Mukran, FA

151 066-8

Henschel 31809

1974

30.10.1974

z: 10.07.2013, abgestellt Rostock-Seehafen, an Hector Rail, 162 006, Hauser, NNR9 24.11.2017 gr/or

151 067-6

Henschel 31810

1974

17.11.1974

91 80 6151 067-6 D-Rpool, z  24.02. – 06.04.2014WiD 06.04.2014, z., abgestellt in Mukran

151 068-4

Henschel 31811

1974

12.12.1974

91 80 6151 068-4 D-Rpool, z: 21.03.2012 , WiD 28.06.2013, IS 770 LDX 01.07.2015

151 069-2

Henschel 31812

1974

08.12.1974

91 80 6151 069-2 D-Rpool, IS 770 LDX 03.06.2015

151 070-0

Henschel 31813

1974

30.12.1974

z: 21.10.2013, abgestellt in Mukran, FA, an Hector Rail, „162 002“, Lang, NNR9 06.09.2016, gr/or

151 071-8

Henschel 31814

1974

20.01.1975

91 80 6151 071-8 D-Rpool, abgestellt in Mukran, FA, an HSL, Ersatzteilspender

151 072-6

Henschel 31815

1974

03.02.1975

z: 30.08.1997, + 30.08.1997

151 073-4

Henschel 31816

1974

11.02.1975

91 80 6151 073-4 D-Rpool,

151 074-2

Henschel 31817

1974

02.03.1975

+ 07.01.2013: an LoMo, WiD 15.03.2013, z: 21.05.2013, an Lokomotion, Grün-Weiß-Zebra, LDX 13.02.2015

151 075-9

Henschel 31818

1975

26.03.1975

91 80 6151 075-9 D-Rpool,

151 076-7

Krupp 5326

1975

23.05.1975

91 80 6151 076-7 D-Rpool, z 24.07.14, WiD 05.09.2014, IS 770 LDX 26.02.2015  

151 077-5

Krupp 5327

1975

23.05.1975

91 80 6151 077-5 D-Rpool,

151 078-3

Krupp 5328

1975

30.05.1975

z 28.11.2014, an EGP, bl, Unt. 30.10.2015

151 079-7

Krupp 5329

1975

11.06.1975

+ 01.02.2013, an RBH 271, LDX 29.03.2007, LDX 770 04.02.2008, V EHGV9 27.02.2014, LDX 17.09.2015, bl/si, abgestellt AW Chemnitz 

151 080-9

Krupp 5330

1975

10.07.1975

z: 28.08.2009, + 15.05.2011, ++ 11.11.2011, Fa. Bender, Opladen

151 081-7

Krupp 5331

1975

17.07.1975

+ 01.02.2013, an  RBH 272, LDX 04.02.2008, bl/gr, LDX 15.04.2016, abgestellt AW Chemnitz

151 082-5

Krupp 5332

1975

01.08.1975

91 80 6151 082-5 D-Rpool, IS 880, LDX 18.12.2014, vr

151 083-3

Krupp 5333

1975

13.08.1975

 + 01.02.2013, an RBH 273, LDX IS 770, 25.10.2010, vr, abgestellt AW Chemnitz, ++ 24.09.2019, Fa. Bender, Opladen

151 084-1

Krupp 5334

1975

03.09.1975

 + 01.01.2013: an RBH 266, LDX IS 770 12.12.2006, bl/gr, V IS 770 LDX 30.06.2014, abgestellt AW Chemnitz

151 085-8

Krupp 5335

1975

27.06.1975

91 80 6151 085-8 D-Rpool, IS 770 LDX 10.05.2016, vr

151 086-6

Krupp 5336

1975

03.10.1975

91 80 6151 086-6 D-Rpool,

151 087-4

Krupp 5337

1975

27.10.1975

an SRI, 91 80 6151 087-4 D-Rpool, z 27.07.2015, abgestellt Halle Gbf, abgestellt Mukran, an SRI

151 088-2

Krupp 5338

1975

07.11.1975

91 80 6151 088-2 D-Rpool, IS 770, LDX 01.08.2014

151 089-0

Krupp 5339

1975

28.11.1975

z: 07.05.2009, + 25.05.2011, ++ 07.11.2011, Fa. Bender, Opladen

151 090-8

Krupp 5340

1975

17.12.1975

z: 30.12.2004, + 17.01.2006, ++ 2007 Dessau

151 091-6

Krupp 5341

1975

23.12.1975

z: 21.12.2011,  + 07/2013, ++ 15.08.2013, Fa. Bender, Opladen 

151 092-4

Krupp 5342

1975

23.01.1976

z: 08.07.2009, + 25.05.2011, ++ 18.11.2011, Fa. Bender, Opladen

151 093-2

Krupp 5343

1975

05.02.1976

z: 24.08.2012, WiD 02.12.2012, z:11.01.2013, FA, abgestellt Rostock-Seehafen, an Hector Rail, Ersatzteilspender

151 094-0

Krupp 5344

1975

24.02.1976

91 80 6151 094-0 D-Rpool, z: 19.07.2012, WiD 08.08.2012. IS 770 LDX 06.06.2016

151 095-7

Krupp 5345

1975

18.03.1976

91 80 6151 095-7 D-Rpool, z: 23.07.2012, WiD 22.10.2012, LDX IS 770 08.04.2016

151 096-5

Krupp 5346

1976

24.03.1976

z 13.11.2013, , abgestellt in Mukran, FA, an Hector Rail, Ersatzteilspender

151 097-3

Krupp 5347

1976

29.04.1976

z: 24.08.2012, WiD 02.12.2012, z:09.01.2013, abgestellt in Mukran , FA, an Hector Rail, Ersatzteilspender

151 098-1

Krupp 5348

1976

14.05.1976

91 80 6151 098-1 D-Rpool, z: 19.07.2012, WiD 21.08.2012, LDX 16.02.2009, Verl. AM 9 17.01.2017

151 099-9

Krupp 5349

1976

26.05.1976

91 80 6151 099-9 D-Rpool, z: 29.08.2012, WiD 13.09.2012, LDX IS 770 24.11.2016

151 100-5

Krupp 5350

1976

12.06.1976

an Saarstahl, 91 80 6151 100-5 D-Rpool, z: 24.08.2012WiD 13.09.2012, z 30.10.2015, + 30.10.2015, NNR, FA

151 101-3

Krupp 5351

1976

25.06.1976

an Saarstahl, 91 80 6151 101-3 D-Rpool, z 03.07.2015. an Saarrail, Ersatzteilspender

151 102-1

Krupp 5352

1976

16.07.1976

91 80 6151 102-1 D-Rpool, z: 19.07.2012, WiD 05.10.2012, z 17.01.2016, abgestellt Rostock-Seehafen, Ersatzteilspender, an Saar Rail, ++ Aw Bremen 12/2018

151 103-9

Henschel 31879

1975

17.04.1975

91 80 6151 103-9 D-Rpool,

151 104-7

Henschel 31880

1975

05.05.1975

91 80 6151 104-7 D-Rpool,

151 105-4

Henschel 31881

1975

22.05.1975

z: 23.09.2009, WiD 05.10.2012, z, abgestellt in Mukran, FA, an Hector Rail, Ersatzteilspender

151 106-2

Henschel 31882

1975

27.06.1975

91 80 6151 106-2 D-Rpool, LDX IS 770 18.11.2016

151 107-0

Henschel 31883

1975

15.07.1975

z: 06.11.2009, + 17.01.2011, ++ April 2011, Fa. Steil, Eschweiler

151 108-8

Henschel 31884

1975

24.07.1975

91 80 6151 108-8 D-Rpool, z: 25.04.2012 – 20.11.2013, WiD 20.11.2013, abgestellt in Mukran. FA, z 10.09.2015, ++ 14.01.2020, Fa. Bender, Opladen

151 109-6

Henschel 31885

1975

21.08.1975

91 80 6151 109-6 D-Rpool, z: 19.07.2012

151 110-4

Henschel 31886

1975

11.09.1975

91 80 6151 110-4 D-Rpool, WiD 07.01.2013, LDX IS 770 02.08.2016

151 111-2

Krauss Maffei 19735

1975

15.04.1975

z: 08.07.2009: + 25.05.2011, ++ 19.09.2011 , Fa. Bender, Opladen 

151 112-0

Krauss Maffei 19736

1975

2404.1975

91 80 6151 112-0 D-Rpool, LDX 26.02.2009, Verl. AM 9, 17.01.2017, LDX IS 770 11.04.2017

151 113-8

Krauss Maffei 19737

1975

26.05.1975

91 80 6151 113-8 D-Rpool, LDX IS 770 30.05.2017

151 114-6

Krupp 5353

1976

19.08.1976

z: 21.04.2010, abgestellt in Mukran, FA, an Hector Rail, Ersatzteilspender

151 115-3

Krupp 5354

1976

27.08.1976

91 80 6151 115-3 D-Rpool, z: 06.11.2009, abgestellt in Mukran, FA, abgestellt Osterfeld, Ersatzteilentnahme, wartet auf Zerlegung bei Fa. Bender, Opladen, ++ 30.09.2019, Fa. Bender, Opladen

151 116-1

Krupp 5355

1976

20.09.1976

91 80 6151 116-1 D-Rpool, z: 08.06.2012, WiD 07.04.2013, LDX IS 770 06.07.2017

151 117-9

Krupp 5356

1976

22.10.1976

 z: 30.12.2004, + 17.01.2006, ++ 2007 in Dessau

151 118-7

Krupp 5357

1976

22.10.1976

z: 21.05.2012, WiD 31.08.2012, an EGP 91 80 151 118-7 D-EGP, Unt 31.01.2015

151 119-5

Krupp 5358

1976

19.11.1976

z:30.09.2013 , + 10.08.2015, an BYB, 91 80 6151 119-5 D-BYB, gr, MNLX 06.01.2016

151 120-3

Krupp 5359

1976

03.12.1976

z: 29.01.2003, + 29.01.2003, ++ 2003 in Opladen bei Fa. Bender

151 121-1

Krupp 5360

1976

20.12.1976

z: 15.01.2010, DB-Museum Koblenz-Lützel, StO SEM Siegen

151 122-9

Krupp 5361

1976

07.01.1977

z: 06.11.2009, + 17.01.2011, ++ April 2011, Fa. Steil, Eschweiler

151 123-6

Krupp 5362

1976

14.01.1977

z: 23.03.2012,  + 01.01.2013: an RBH263, LDX  IS 770, 09.05.2008, bl/si, 91 80 6151 123-7 D-RBH, V EOB 03.02.2015, LD 04.08.2016, abgestellt AW Chemnitz

151 124-5

Krupp 5363

1976

04.02.1977

z: 12.03.2009, +15.11.2012, 10.07.2012: an SRI, gr, 9180 6151 124-5 D-SRI, LDX 15.11.2012

151 125-2

Krupp 5364

1976

18.02.1977

91 80 6151 125-2 D-Rpool,

151 126-0

Krupp 5365

1977

15.03.1977

91 80 6151 126-0 D-Rpool, IS 770 LDX 15.06.2016

151 127-8

Henschel 32019

1976

20.10.1976

 + 01.02.2013, an RBH 274, LDX IS 703 07.12.05, V KG9 29.11.2013, bl/gr, abgestellt AW Chemnitz

151 128-6

Henschel 32020

1976

04.11.1976

z 20.12.2013, abgestellt Rostock-Seehafen, an Hector Rail, 162 009, Fassbinder, NNR9 27.04.2018 gr/or

151 129-4

Henschel 32021

1976

16.11.1976

z: 11.05.2012 – 20.11.2013, WiD 20.11.2013, 91 80 6151 129-4 D-Rpool, LDX 17.05.2011, V AM9 04.05.2018

151 130-2

Henschel 32022

1976

25.11.1976

91 80 6151 130-2 D-DB, IS 770, LDX  27.11.2014, einzige bei der DB verbliebene 151

151 131-0

Henschel 32023

1976

09.12.1976

z: 08.05.2013, abgestellt in Mukran, FA, an EGP, Rev 22.03.2016, bl

151 132-8

Henschel 32024

1976

16.12.1976

91 80 6151 132-8 D-Rpool, z: 21.03.2012 , WiD 06.02.2014

151 133-6

Henschel 32025

1976

24.02.1977

z: 31.05.2013, abgestellt Rostock-Seehafen, an Hector Rail, 162 005, Herzog, NNR 12.07.2017, gr/or

151 134-4

Henschel 32026

1976

01.02.1977

z: 14.06.2013 , abgestellt in Nürnberg als Ersatzteilspender, an Hector Rail, 162 007, Beckert

151 135-1

Henschel 32027

1976

23.02.1977

91 80 6151 135-1 D-Rpool, IS 770, LDX 03.09.2014, vr

151 136-9

Henschel 32028

1977

20.03.1977

91 80 6151 136-9 D-Rpool, z 10.02.14, abgestellt in LDX als Ersatzteilspender, ++ 04.10.2019, Fa Bender, Opladen

151 137-7

Krauss Maffei 19805

1976

28.10.1976

15.12.2007: Brandschaden in Viersen,  z: 01.04.2008, + 07.05.2008, ++ 22.06.2008 in Opladen bei Bender

151 138-5

Krauss Maffei 19806

1976

03.11.1976

z: 25.04.2012, abgestellt in Hamm, FA, an HSL, LDX 07.10.2016,  br/gr

151 139-3

Krauss Maffei 19807

1976

22.11.1976

91 80 6151 139-3 D-Rpool, z 15.10.2015, abgestellt Halle Gbf, LDX IS 770 14.10.2016, an EGP Unt  EGP 22.03.2018

151 140-1

Krauss Maffei 19808

1976

13.12.1976

91 80 6151 140-1 D-Rpool, z 24.07.14, WiD 05.09.2014    

151 141-9

Krauss Maffei 19809

1976

29.12.1976

91 80 6151 141-9 D-Rpool, IS 770, LDX  15.06.2015

151 142-7

Krauss Maffei 19810

1976

16.01.1977

91 80 6151 142-7 D-Rpool, z:08.05.201, abgestellt in Mukran, FA

151 143-5

Krauss Maffei 19811

1976

07.02.1977

z: 27.04.2012 , + 01.01.2013, an RBH 264, LDX IS 770 17.09.2007, vr, V 12.09.2015, LDX 09.12.2015, bl/si, abgestellt AW Chemnitz

151 144-3

Krauss Maffei 19812

1976

22.02.1977

+ 01.01.2013: an RBH 267, LDX IS 770 21.12.2006, V AM9 20.12.2013, bl/si , LDX 770 13.01.2015, abgestellt AW Chemnitz

151 145-0

Krauss Maffei 19813

1977

16.03.1977

z: 21.12.2011, an HSL, LDX 24.03.2016, br/or, Teilwerbung BDJ-Bahnversicherungen

151 146-8

Krauss Maffei 19814

1977

05.04.1977

91 80 6151 146-8 D-Rpool, IS 770 LDX 20.11.2015, vr

151 147-6

Krauss Maffei 19815

1977

28.04.1977

+ 01.02.2013, ab RBH 275, LDX IS 770 05.04.2011, vr, abgestellt AW Chemnitz, ++ 23.09.2019, Fa. Bender, Opladen

151 148-4

Krauss Maffei 19816

1977

09.05.1977

91 80 6151 148-4 D-Rpool, IS 770 LDX 19.05.2015

151 149-2

Krauss Maffei 19817

1977

12.06.1977

91 80 6151 149-2 D-Rpool, z 24.07.14 , WiD 05.09.2014, IS 770 LDX 23.07.2015

151 150-0

Krauss Maffei 19818

1977

30.06.1977

91 80 6151 150-0 D-Rpool, IS 770 LDX 24.06.2014, vr

151 151-8

Krauss Maffei 19819

1977

27.07.1977

z: 06.02.2013, + 06.02.2013, 01.02.2013:  an RBH 276, LDX  IS 770 30.06.2006, bl/si, LDX 770 13.10.2014, abgestellt AW Chemnitz

151 152-6

Krauss Maffei 19820

1977

11.08.1977

z: 21.08.2012,WiD 14.09.2012, + 01.01.2013: an RBH 262, LDX IS 770, 25.01.2007,  V EOB 16.01.2014, LDX 22.05.2015, bl/si, abgestellt AW Chemnitz

151 153-4

Krauss Maffei 19821

1977

04.09.1977

91 80 6151 153-4 D-Rpool, IS 770 LDX 14.04.2015

151 154-2

Krupp 5413

1977

04.04.1977

z: 19.06.2009, + 25.05.2011, ++ 15.11.2011, Fa. Bender, Opladen

151 155-9

Krupp 5414

1977

22.04.1977

91 80 6151 155-9 D-Rpool, IS 770 LDX 08.06.2016

151 156-7

Krupp 5415

1977

06.05.1977

z: 19.06.2009, + 25.05.2011, ++ 19.10.2011, Fa. Bender, Opladen

151 157-5

Krupp 5416

1977

08.06.1977

91 80 6151 157-5 D-Rpool, LDX IS 770 07.12.2016

151 158-3

Krupp 5417

1977

27.06.1977

z: 28.11.2006 + 28.11.2006.nach Unfall, ++ 2007, Dessau

151 159-1

Krupp 5418

1977

08.07.1977

91 80 6151 159-1 D-Rpool, z: 13.11.2009, abgestellt in Mukran, FA, ++ 17.01.2020, Fa. Bender, Opladen

151 160-9

Krupp 5419

1977

11.08.1977

91 80 6151 160-9 D-Rpool, z: 24.08.2012, WiD 13.09.2012, z 24.07. – 05.09.14WiD 05.09.2014, z 24.07.2014, WiD 05.09.2014  , IS 770, LDX 12.05.2015

151 161-7

Krupp 5420

1977

31.08.1977

z: 24.08.2012, WiD 13.09.2012, z: 14.01.2013, abgestellt in Mukran, FA, an Saarrail LDX 26.10.2018

151 162-5

Krupp 5421

1977

12.10.1977

91 80 6151 162-5 D-Rpool, z: 07.01.2010, + 25.08.2012, abgestellt in Mukran, FA, ++ 20.01.2020, Fa. Bender, Opladen

151 163-3

Henschel 32133

1977

12.04.1977

91 80 6151 163-3 D-Rpool, IS 770, LDX 21.08.2014, vr

151 164-1

Henschel 32134

1977

25.05.1977

91 80 6151 164-1 D-Rpool, z: 24.08.2012 , WiD 05.09.2013, z 09.05. – 27.05.2014, WiD 27.05.2014 , z 26.09.2014.IS 770 LDX 21.08.2014 

151 165-8

Henschel 32135

1977

07.06.1977

an Saarstahl, 91 80 6151 165-8 D-Rpool, z: 24.08.2012, WiD 13.09.2012, abgestellt in Mukran, LDX IS 77006.10.2016, an Saarrail

151 166-6

Henschel 31136

1977

27.06.1977

91 80 6151 166-6 D-Rpool, z: 24.08.2012, WiD 13.09.2012

151 167-4

Henschel 32137

1977

24.07.1977

91 80 6151 167-4 D-Rpool, z: 19.06.2012 , WiD 23.01.2014

151 168-2

Henschel 32138

1977

17.08.1977

91 80 6151 168-2 D-Rpool, z: 24.08.2012, WiD 17.09.2012, LDX IS 770 10.01.2017

151 169-0

Henschel 32139

1977

18.09.1977

91 80 6151 169-0 D-Rpool, z: 24.08.2012, WiD 17.09.2012, LDX IS 770 21.10.2015

151 170-8

Henschel 32140

1977

12.09.1977

z: 04.03.2009, + 05.07.2012, 10.07.2013 an SRI Rail Invest, LDX 29.12.2012, bl, 9180 6151 170-8 D-EGP

         

Mit Wirkung zum 01.01.2017 verkaufte DB Cargo alle zu diesem Zeitpunkt im Bestand verbliebenen Loks der Baureihe 151 und mietete sie zurück. Sie sind in dieser Liste mit NVR-Kürzel Rpool aufgeführt.

Letzte Nachricht: Aktualisierung komplett

 

Stand:06.10.2019


151 005 und Schwester am 21.12.2007 in Köln
151 005 20150824 1003092953

Translator

deenfritptrues
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com